فلزیاب, دستگاه فلزیاب , مقالات طلایاب

علامت سنگ آسیاب در طلایابی : 


زیر سنگ را بررسی کنید تا 2 متری زیرش را نگاه کنید. البته بهتر است سوراخ وسط سنگ آسیاب را اندازه گیری کنید هر سانتیمتر را می توانید یک متر حساب کنید. سنگ آسیاب نماد گنج است اگر زیر خاک باشد آخرین علامت است. اگر سنگ آسیاب در سطح زمین باشد نماد گنج نیست.

نشانه لاک پشت در گنج یابی

نشانه لاک پشت در گنج یابی


وجود لاک پشت در جایی میتواند چند حالت داشته باشد. در بیشتر مواقع لاک پشت در نزدیکی یک آب قرار دارد چنانچه پشت آن رودخانه قرار داشت ، جهتی را که لاک پشت نگاه می کند در آن مسیر دنبال سنگی بگردید که رنگ یا شکل سنگ با بقیه فرق داشته باشد زیر این سنگ را بررسی نمایید .لازم است به علائم پشت لاک پشت هم دقت کافی بکنید. همانگونه که سر لاک پشت جهت را نشان می دهد پاها و دم نیز می تواند جهت را نشان بدهد. در حالتی که لاک پشت سرش به سمت آب قرار داشت باید به سمت دم و پاها نگاه کرد و دفینه آن یا درست در زیر دم لاک پشت است یا ۱۳ الی ۱۵ قدم پشت لاک پشت یک تل خاکی (برجستگی کوچک خاکی) باید وجود داشته باشد. این نوع گنجینه ها در عمق کم می باشند . اینجا باید یک چیزی را بدانید که هر کجا علامت لاک پشت باشد به احتمال زیاد در آن مکان تونل و یا غار طولانی باید وجود داشته باشد و در این حالت دفینه دارای ساروج می باشد.

گور دختر دشتستان

گور دختر دشتستان

گور دختر واقع در بخش مرکزی شهرستان دشتستان یکی از آقار تاریخی دوره هخامنشی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است. گفته اند که این بنا آرامگاه دختر ( آتش سا) یا مادر (ماندانا) یا خواهر کوروش بزرگ است. شاپور شهبازی از باستان شناسان بزرگ ایران معتقد بود که این گور به کوروش کوچک تعلق دارد.

لویی واندنبرگ نیز آن را متعلق به کورش یکم می دانست " گور دختردشتستان:"گور دختر یعنی دختر گبر یا زرتشتی، در خاور جاده برازجان به کازرون قرار دارد که بنای آن دارای سقف و بدنه سنگی شبیه آرامگاه کوروش بزرگ است. گور دختر در سال 1376 با شماره 1897در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

دو قبیله بسیار قدیمی و مقتدر در کرانه جنوبی دریای خزر ساکن بودند. طپورها (تپورها) که نام طبرستان از آن ها و همچنین قبیله آماردها که گویند نام شهر آمل از نام آن ها گرفته شده است. فرهاد اول اشکانی در بین سال های ۱۷۶ تا ۱۷۱ قبل از میلاد آماردها را به خوار (ورامین) منتقل کرد و طپورها مواضع آنان را گرفتند.

اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی در سال ۲۲۶ میلادی طبرستان را جزء قلمرو خود نمود و قباد اول ساسانی در دومین دوره سلطنت خود حکومت طبرستان را به پسرش کیوس واگذار نمود. خسرو انوشیروان، از سلسله ساسانیان، زرمهر را به جانشینی کیوس منصوب کرد و خاندان زرمهر تا سال ۶۴۵ هجری قمری که طبرستان ضمیمه گیلان شد، بر این نواحی حکمرانی داشتند.

خاندان های با نفوذ محلی عبارت بودند از: علویان طبرستان، سادات مرعشی، سادات هزار جریب، افراسیابیان مازندران، کیاهای جلالی ساری، خاندان روز افزون سواد کوه و خاندان دیوها. علاوه بر آن ها فاتحین غیر محلی نیز بر مازندران یا بخش هایی از آن استیلا داشتند. از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، سربداران وتیموریان. در دوران صفویه، شاه اسماعیل اول صفوی در سال ۹۲۳ هجری قمری به مازندران لشکر فرستاد لیکن تصرف قطعی این ناحیه در زمان سلطنت شاه عباس اول صفوی صورت گرفت و به دستور او مجموعه و کاخ سلطنتی صفی آباد در سال ۱۰۲۱ هجری قمری در بهشهر کنونی که آن زمان اشرف نامیده می شد، ساخته شد.

در تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶، مازندران ابتدا جزئی از استان شمال بود و در اصلاحیه همان سال، بخش عمده آن جزء استان دوم و بخش هایی از آن نیز به همراه استان گیلان، جزئی از استان یکم شد. در سال ۱۳۲۱، کل مازندران کنونی هسته اصلی استان دوم را تشکیل داد و از سال ۱۳۳۵ استان مازندران به مرکزیت ساری ایجاد شد که استان های کنونی سمنان و گلستان را نیز شامل می شد. با انتزاع سمنان در سال ۱۳۴۵ و گلستان در سال ۱۳۷۶، استان مازندران به اندازه کنونی درآمد.

آثار باستانی سرزمین خوزستان

آثار باستانی سرزمین خوزستان

سرزمین خوزستان کمابیش مطابق دولت مستقل عیلام بوده و آثار باستانی شوش حاکی از عظمت گذشته آن است. در دوره ساسانیان، خوزستان جزء ولایت جنوب بود. شاپور اول پس از پیروزی بر امپراطوری روم، توانست بند معروف شوشتر را بسازد. یکی از شهرهای قدیمی خوزستان که در شمال غربی شوشتر واقع شده است، بندر جندی شاپور (گندی شاپور) است که در زمان شاپور اول و به دستور وی ساخته شد و از شهرت خاصی برخوردار بود. وجود مراکز علمی و فرهنگی همچون دانشگاه جندی شاپور در این منطقه، دال بر اهمیت و رونق آن است که استادان بزرگ پزشکی از یونان، مصر، هند و روم در آن گرد هم آمده بودند.

اعراب در سال ۱۹ هجری قمری سرزمین خوزستان را فتح کردند. معزالدوله دیلمی، بیش از تصرف بغداد به سال ۳۳۴ هجری قمری، ابتدا خوزستان را گرفت.

خاندان عرب، معروف به مشعشیان در حدود سال های ۸۴۵ تا ۹۱۴ هجری قمری مستقلا در خوزستان و نواحی مجاور و از آن پس به عنوان تابع و مامور دولت صفویه تا سال ۱۱۵۰ هجری قمری در حویزه (هویزه) و نواحی مجاور آن فرمانروایی کردند و مخصوصا در این دوره، سرزمین خوزستان عرصه تاخت و تاز اعراب گردید و ویرانی بسیار به همراه داشت.

قهستان یا قوهستان

قهستان یا قوهستان نام ناحیه ای بود در خراسان بزرگ که از جنوب نیشابور تا سیستان را در بر میگرفت و اکنون خراسان جنوبی بخش بزرگی از آن در در بر گرفته است. احتمالا سابقه آبادی های قهستان به ادوار پیش از اسلام می رسید. در دوره فتوحات نخستین مسلمانان، قهستان تحت تسلط هفتالیان بوده است. قهستان در زمان خلافت عمر به دست عبدالله ابن بدیل خزاعی فتح شد. وی در راه تسخیر کرمان، طبس را تسخیر کرد و گویند نمایندگانی از مردم شهر قرارداد صلحی با عمر بستند.

در سال ۳۱ هجری قمری، که ابن عامر به تسخیر خراسان پرداخت، هفتالیان مغلوب مسلمانان شدند. در سال های بعد قهستان مرکز شورش بزرگی شد که رهبری آن با مردی به نام قارن بود، ولی فرماندهان عرب شورش را فرو نشاندند. در سال ۵۱ هجری قمری مجددا مسلمانان قهستان را از هفتالیان پس گرفتند. از این پس قهستان، جزیی از خراسان و مخصوصا از ولایت ابر شهر شد که مرکز آن نیشابور بود.س از آن قهستان مدتی در تصرف امرای محلی سیستان و از زمان حسن صباح تا تهاجم سپاه هلاکوخان مغول در دست حکام اسماعیلیه بود که در این ناحیه قلعه هایی برای خود ساختند و بسیاری از ویرانه های این قلعه ها هنوز باقی است.

شهر اصفهان ، مرکز شهرستان استان اصفهان ، با پهنه‌ای حدود دویست و پنجاه کیلومترمربع ، در دل فلات ایران قرار دارد.

شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به نامهای : آپادانا، آصف‌هان، اسباهان، اسبهان، اسپاتنا، اسپادنا، اسپاهان، آسپدان، اسپدانه، اسپهان، اسپینر، اسفاهان، اسفهان، اصباهان، اصبهان، اصپدانه، اصفاهان، اصفهان، اصفهانک، انزان، بسفاهان، پارتاک، پارک، پاری، پاریتاکن، پرتیکان، جی، دارالیهودی، رشورجی، سپاهان، سپانه، شهرستان، صفاهان، صفاهون، گابا، گابیان، گابیه، گبی، گی، نصف جهان و یهودیه سرشناس بوده است .

بیشتر نویسندگان بر این باورند که چون این ناحیه پیش از اسلام، به ویژه در دوران ساسانیان، مرکز گرد آمدن سپاه بود و سپاهیان مناطق جنوبی ایران، مانند: کرمان، فارس، خوزستان، سیستان و … در این ناحیه گرد آمده و به سوی محل نبرد حرکت می‌کردند، آنجا را « اسپهان » گفته، سپس عربی شده و به صورت « اصفهان » درآمده است .

این شهر دارای واژگان کهنتری است که با نام کنونی آن، هیچ گونه پیوندی ندارد، مانند: انزان، گابیان، گابیه، جی، گبی، گی و گابا.

یاقوت حموی، می‌نویسد: «اصفهان یا اسپهان از کلیه اسباه است که به معنی سپاه و سگ می‌باشد.»

استاد پورداود، می‌گوید : «ارزش این وجه اشتقاق فقط در این است که می‌رساند در لهجه قدیم اصفهانی، اسباه به معنی سگ نیز بوده است.»

مقالات فلزیاب

فلزیاب کلمات مرتبط

 #فلزياب_ياسوج#فلزياب#طلاياب#معدنياب#گنج_ياب#گنجياب#ردياب#شعاع_زن#آنتني#فلزياب_تصويري#فلزياب_بوقي#فلزياب_لوپي#نقطه_زن#فلزياب_ردياب#فروش_طلاياب#فروش_فلزياب#فروش_معدنياب#فروش_گنجياب#ليست_قيمت_فلزياب#قيمت_فلزياب#دستگاه_فلزياب#دستگاه_طلاياب#دستگاه_گنجياب#دستگاه_فلزياب_تصويري#قيمت_دستگاه_فلزياب#گنج_يابي#شاقولي#شاقول#فلزياب_دست#فلزياب_ياسوج_ikpv#فلزياب_ikpv#طلاياب_ikpv#معدنياب_ikpv#گنج_ياب_ikpv#گنجياب_ikpv#ردياب_ikpv#شعاع_زن_ikpv#آنتني_ikpv#فلزياب_تصويري_ikpv#فلزياب_بوقي_ikpv#فلزياب_لوپي_ikpv#نقطه_زن_ikpv#فلزياب_ردياب_ikpv#فروش_طلاياب_ikpv#فروش_فلزياب_ikpv#فروش_معدنياب_ikpv#فروش_گنجياب_ikpv#ليست_قيمت_فلزياب_ikpv#قيمت_فلزياب_ikpv#دستگاه_فلزياب_ikpv#دستگاه_طلاياب_ikpv#دستگاه_گنجياب_ikpv#دستگاه_فلزياب_تصويري_ikpv#قيمت_دستگاه_فلزياب_ikpv#گنج_يابي_ikpv#شاقولي_ikpv#شاقول_ikpv#فلزياب_دست_ikpv#ليست_قيمت_ikpv#ليست_قيمت_طلاياب_ikpv#فلزياب_حرفه_اي_ikpv#دفينه#زيرخاکي#عتيقه #باستان#تاريخي#گنجياب#فلزياب#کوروش_کبير#زيرخاکي#گنجياب#فلزياب #فلزياب#طلاياب#مركز_فروش_فلزياب #فلزياب #فلزيابي #طلاياب#گنجياب #فلزياب_تصويري #طلاياب_تصويري#گنجياب_تصويري #طلايابي#فلزياب_ليزر#دفتر_فروش_فلزياب_تصويري#فلزياب_شيراز #follower#iran#felezyab#talayab #felezyabi#talayabi#ganjyab#felezyab_tasviri

 

این مرکز فروش فلزیاب , مرکز فروش گنج یاب , خرید فلزیاب در شیراز و سایر استانها و با سابقه 20 ساله در این زمینه و همچنین در انجام انواع تعمیر فلزیاب , تعمیر گنج یاب , تعمیر کلیه دستگاهها یکی از با سابقه ترین شرکتها می باشد.  . سفارش محصول : 09301211334 

آدرس

ایران - شیراز - تاچارا - خیابان دینکان - آخر دینکان - روبروی منبع آب - جنب کوچه 21

 : 07136374687

info[AT]felezyabco[DOT]ir

 همراه : 09301211334

شنبه - پنج شنبه: 9:00 - 18:00

off canvas menu

-